مرور برچسب

کلاس سواد رسانه ای

استفاده از آمار و ارقام در کلاس های سواد رسانه ای

یکی از قالب های مهم در کلاس ها و کارگاه های تدریس رسانه (استفاده از آمار و ارقام) و استناد به آنهاست. این قالب یکی از بهترین و قوی ترین قالب ها در زمینه ی اقناع مخاطب است. دلیل استفاده ی از نمودارها و جداول مختلف در تبلیغات دقیقا به همین…