مرور برچسب

پرسش رسانه ای

پرسش و پاسخ (مشاوره) (۳) :همسرم خیلی سرش تو گوشیه، چیکار کنم؟

همسرم خیلی سرش تو گوشیه، چیکار کنم؟ میتوان گفت ریشه های اصلی مشکلات به وجود آمده از فضای مجازی در خانواده ها به سه مسئله ی ارتباطات غلط عاطفی در میان همسران، عدم وجود سبکِ زندگیِ صحیح و در نهایت نحوه ی غلط استفاده از رسانه ها توسط…