مرور برچسب

رژیم مصرف رسانه ای

نقدی بر سرفصل (رژیم مصرف رسانه ای) در کلاس های سواد رسانه ای

توضیح عنوان: شاید عنوان رژیم مصرف رسانه ای را زیاد شنیده باشد. عنوانی که غالبا به عنوان یکی از اصلی ترین عناوین دوره های سواد رسانه ای ارائه میشود. کلیاتِ محتوای این عنوان بر حولِ محورِ 5 سوالِ کلیدی میچرخد که آن سوالات عبارت اند از: چه…