مرور برچسب

رسانه ها

فیلم | دانلود فیلم کوتاه (سوءتفام) ، روایتی جالب از انتقال احساس در فضای مجازی

یکی از مشکلاتِ فضای مجازی و ارتباطِ پیامکی مسئله ی عدمِ انتقال منظور و احساسات است. در فضای چتِ متنی نه لحنی وجود دارد و نه چهره ای دیده میشود. همین مسئله نیز باعث ایجاد سوء تفاهم های مختلفی در برداشتِ منظور میشود. در این فیلم کوتاه جالب…

فیلم | کلیپ جالب (فریب تبلیغات)

شاید بر کسی پوشیده نباشد که در عصر رسانه ها تبلیغات حرف اول وآخر را میزنند. در واقع کارِ رسانه های جمعی اقناع مخاطب است. برای اقناع مخاطب نیز از یک مجموعه تکنیک و قاعده استفاده میشود که با عنوان تکنیک های اقناع مخاطب از آن ها یاد میشود.…