مرور برچسب

جنگ شناسی

چیستی شناسی جنگ نرم و جنگ رسانه ای (۲): مفهوم شناسی و انواع جنگ

قطعا برای شما هم به کرّات پیش آمده است که واژه هایی مانند جنگ نرم، جنگ رسانه ای، جنگ روانی، عملیات روانی، قدرت نرم، تهدید نرم و .... شنیده اید، اما در پس این همه واژه ها دقیقا برایتان شفاف نشده باشد که کدام یک از آنها زیر مجموعه ی دیگری است…