مرور برچسب

اینترنت

متن مصاحبه ی تلفنی خبرگزاری سفیر افلاک با مدیر و موسس گروه نصر، استاد محمد سخایی

شبکه ی ملی اطلاعات، یک بستر ملی سخت افزاری و نرم افزاری، برای تبادل اطلاعات، به دور از هرگونه تسلط و دخالت بیگانگان است و بسیاری از نگاه‌های منفیِ مخاطبِ عام از این مسئله را باید در توجیه نبودن و عدم آگاهی این افراد نسبت به شبکه‌ی ملی…