پرسش و پاسخ (مشاوره) (۳) :همسرم خیلی سرش تو گوشیه، چیکار کنم؟

75

مشاوره ی رسانه ای

همسرم خیلی سرش تو گوشیه، چیکار کنم؟

میتوان گفت ریشه های اصلی مشکلات به وجود آمده از فضای مجازی در خانواده ها به سه مسئله ی ارتباطات غلط عاطفی در میان همسران، عدم وجود سبکِ زندگیِ صحیح و در نهایت نحوه ی غلط استفاده از رسانه ها توسط افراد برمی گردد که وجود هر یک از آنها میتواند عامل به وجود آورنده ی مشکلات متعددی در رفتار افراد در خانواده ها شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.