فقه و رسانه (۲) رسانه و خانواده (۲) حکم خرید اینترنت پرسرعت برای منزل

83

احکام رسانه

آیا خرید اینترنت پر سرعت برای منزل جایز است؟

در صورتی که مفسده نداشته باشد و ترس افتادن به حرام نباشد اشکال ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.