لطفا قبل از پر کردنِ فرم دعوت از مدرس، نکاتِ زیر را به دقت مطالعه نمائید.

۱. با توجه به احتمال رزرو بودنِ تاریخ های درخواستی، خواهشنمد است که تاریخ پیشنهادیِ خود را حتما وارد نمائید، تا پس از بررسی تاریخِ درخواستی اطلاعِ آن به شما داده شود.

۲. گروه نصر با توجه به دارا بودنِ ظرفیت های علمی و بهره مندی از اساتیدِ کارکشته در زمینه ی رسانه دارای توانِ اعزامِ مدرس به نقاط مختلفِ کشور میباشد. هزینه ی عیاب و ذهابِ مدرس به عهده ی مجموعه ی برگزار کننده ی کارگاه خواهد بود.

۳. حق الزحمه ی برگزاریِ کارگاه های تک موضوعی با توجه به موضوعِ درخواستی و مدت زمان کلاس بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود که بعد از درخواست و به صورت آنلاین پرداخت خواهد شد؛

۴. پس از پر کردنِ فرم اطلاعاتِ ارسالی توسط روابطِ عمومیِ گروه نصر بررسی میشود و نتیجه ی آن نیز به واسطه ی تماس تلفنی یا سامانه ی پیامکی به دستِ شما خواهد رسید.

  • در صورتی که گزینه ی (دیگر موضوعات) را انتخاب کرده اید این فیلد را پر نمائید.
  • لطفا در این فیلد میانگین سنی، جنسیت ، سطح تحصیلات و سایر مشخصات مخاطبین این کارگاه را بنویسید.
  • لطفا در این قسمت اهداف، چشم اندازها و توقعات خود را از برگزاری این کارگاه بنویسید.
  • Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • لطفا یک شماره ی تلفن (همراه) فعال و در دسترس جهت تماس نصر وارد نمائید.
  • لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمائید.
  • ۰ تومان