لطفا قبل از پر کردنِ فرم دعوت از مدرس، نکاتِ زیر را به دقت مطالعه نمائید.

قوانین برگزاری دوره های تخصصی سواد رسانه ای:

 1. با توجه به احتمال رزرو بودنِ تاریخ های درخواستی، خواهشنمد است که تاریخ پیشنهادیِ خود را حتما وارد نمائید، تا پس از بررسی تاریخِ درخواستی اطلاعِ آن به شما داده شود.
 2. گروه نصر با توجه به دارا بودنِ ظرفیت های علمی و بهره مندی از اساتیدِ کارکشته در زمینه ی رسانه دارای توانِ اعزامِ مدرس به نقاط مختلفِ کشور میباشد. تمام هزینه ی عیاب و ذهابِ مدرس به عهده ی مجموعه ی برگزار کننده ی کارگاه خواهد بود.
 3. حق الزحمه ی برگزاریِ دوره ها با توجه به موضوعِ درخواستی، مدت زمان برگزاری دوره و همچنین تعداد کلاس های تخصصی بین ۲ تا ۳ میلیون خواهد بود که بعد از درخواست و از طریقِ درگاه پرداخت آنلاین پرداخت خواهد شد.
 4. پس از پر کردنِ فرم اطلاعاتِ ارسالی توسط روابطِ عمومیِ گروه نصر بررسی میشود و نتیجه ی آن نیز به واسطه ی تماس تلفنی به دستِ شما خواهد رسید
 5. لطفا قبل از ارسال درخواست دوره به دقت از عناوین ، مشخصات و هزینه های برگزاری دوره بازدید نمائید و دوره ای را که مورد نیاز خود را درخواست دهید.
 6. در صورتی که عنوان درخواستی شما در میان دوره های موجود نیست، از لیست دوره ها گزینه ی (دیگر موضوعات) را انتخاب کنید و در بخش توضیحات دوره ی درخواستی خود را بنویسید. در این حالت به صورت علی الحساب ۱ میلیون ۵۰۰ هزارتومان پرداخت خواهد شد و هزینه ی نهایی پس از بررسی موضوع توسط نصر به دست شما خواهد رسید و شما نیز میتوانید مابقی احتمالی هزینه را به صورت حضوری پرداخت نمائید.

دوره ی رسانه و خانواده

دوره ی جنگ رسانه ای

دوره ی رسانه ی استراتژیک

دوره ی مبانی سواد رسانه ای

 • لطفا دوره ی درخواستی خود را از این قسمت انتخاب نمائید.
 • در صورتی که گزینه ی (دیگر موضوعات) را انتخاب کرده اید این فیلد را پر نمائید.
 • لطفا در این فیلد میانگین سنی، جنسیت ، سطح تحصیلات و سایر مشخصات مخاطبین این دوره را بنویسید.
 • لطفا در این قسمت اهداف، چشم اندازها و توقعات خود را از برگزاری این دوره بنویسید.
 • لطفا در این قسمت آدرس دقیق محل برگزاری دوره را بنویسید.
 • Date Format: YYYY dash MM dash DD
 • لطفا یک شماره ی تلفن (همراه) فعال و در دسترس جهت تماس نصر وارد نمائید.
 • لطفا یک ایمیل صحیح وارد کنید.
 • ۰ تومان