اطلاعات تماس

۵۰۰۰۴۰۰۰۵۵۹۰۱۳

nasrg@mihanmail.ir

فرم تماس با نصر

  • لطفا یک ایمیل فعال وارد کنید
  • در صورتی که هزینه ی درخواست دوره و کارگاه را به صورتِ آنلاین پرداخت کرده اید لطفا کد پیگیری آن را در این قسمت درج نمائید.
  • در صورتی که هزینه ی درخواست دوره و کارگاه را به صورتِ آنلاین پرداخت کرده اید لطفا اسکرین آن را در این قسمت بارگزاری نمائید.