مرور برچسب

رسانه شناسی

فیلم | کلیپ جالب (فریب تبلیغات)

شاید بر کسی پوشیده نباشد که در عصر رسانه ها تبلیغات حرف اول وآخر را میزنند. در واقع کارِ رسانه های جمعی اقناع مخاطب است. برای اقناع مخاطب نیز از یک مجموعه تکنیک و قاعده استفاده میشود که با عنوان تکنیک های اقناع مخاطب از آن ها یاد میشود.…