مرور برچسب

اینترنت ملی

متن مصاحبه ی تلفنی خبرگزاری سفیر افلاک با مدیر و موسس گروه نصر، استاد محمد سخایی

شبکه ی ملی اطلاعات، یک بستر ملی سخت افزاری و نرم افزاری، برای تبادل اطلاعات، به دور از هرگونه تسلط و دخالت بیگانگان است و بسیاری از نگاه‌های منفیِ مخاطبِ عام از این مسئله را باید در توجیه نبودن و عدم آگاهی این افراد نسبت به شبکه‌ی ملی…

شبکه‌ی ملی اطلاعات، عنصری راهبردی در گام تمدنیِ انقلاب اسلامی (۲) ارتباط شبکه‌ی ملی اطلاعات با امنیت…

یکی از مهم ترین دلایلِ لزوم راه‌اندازی هر چه سریعتر شبکه ی ملی اطلاعات از حیثِ استراتژیک، ارتباط جدیِ آن با امنیت ملی است؛ امروزه بر کسی پوشیده نیست که در حالِ حاظر فضای مجازی شمشیری دو لبه است، که هم مجموعه‌ای از فرصت‌ها به ما میدهد، و هم…

شبکه‌ی ملی اطلاعات، عنصری راهبردی در گام تمدنیِ انقلاب اسلامی (۱)

هرچند تاریخِ مطرح شدنِ مفهومِ شبکه ی ملی اطلاعات تقریبا به سال ۸۴ . ۸۵ (یعنی حدود ۱۳ سال پیش) میرسد ، اما متاسفانه هنوز هم در میان افکار عمومی و حتی جامعه‌ی نخبگان ماهیت و اهمیتِ این مفهومِ استرتژیک در حوزه‌ی تئوریک و عملیاتی آنطور که باید…