مرور برچسب

احکام کنترل فرزندان

فقه و رسانه (۳) رسانه و خانواده (۳) حکم نصب نرم افزارهای مراقبت از فرزندان روی کامپیوتر

برخی از والدین برای اینکه به فعالیت های اینترنتی فرزندان خود اشراف و آگاهی داشته باشند نرم افزارهایی را بر روی رایانه نصب می کنند تا مواظب آنها باشند و در صورت نیاز به آنها تذکرات لازم را بدهند. آیا این کار جایز است؟ از مصادیق تجسس حرام…