پوستر | منتقد باش (تفکر انتقادی) – ۲

67

 

تفکر انتقادی

ما در طول روز با انبوهی از پیام های رسانه ای مواجه می شویم. پیام هایی که در فرایندِ تولیدِ آنها و به منظور رسیدن به یک هدفِ مشخص ساعت ها توسطِ سازندگانشان بر روی قواعد تولید و طراحی آنها فکر میشود، و در نهایت پس از تولید توسط قالب های مختلفِ رسانه ای (ابزار رسانه) به مخاطبان عرضه می شوند تا ذهن آنها را به یک جهت هدایت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.