پوستر | منتقد باش (تفکر انتقادی) – ۲

162

 

تفکر انتقادی

ما در طول روز با انبوهی از پیام های رسانه ای مواجه می شویم. پیام هایی که در فرایندِ تولیدِ آنها و به منظور رسیدن به یک هدفِ مشخص ساعت ها توسطِ سازندگانشان بر روی قواعد تولید و طراحی آنها فکر میشود، و در نهایت پس از تولید توسط قالب های مختلفِ رسانه ای (ابزار رسانه) به مخاطبان عرضه می شوند تا ذهن آنها را به یک جهت هدایت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.