پرسش و پاسخ (مشاوره) (۵) : میشه یه تعریفِ جامعی از سواد رسانه ای ارائه بدید؟

130

مشاوره ی رسانه ای

لطفا یک تعریف جامع از سواد رسانه ای ارائه کنید

سواد رسانه ای در گام اول یعنی توانایی استفاده ی صحیح از رسانه ها در حوزه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی، و در گام دوم و تخصصی تر نیز یعنی فهم دقیق رسانه ها و تولیداتِ رسانه ای؛ به عبارت دقیق تر کسی که سواد رسانه ای دارد میتواند با به کارگیری ابزارها و قالب های مختلفِ رسانه ای، پیام های دریافت شده از سوی رسانه ها را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نهایت با در نظر گرفتنِ مخاطب خود، تولیدات مرغوب و موثری را در راستای اهدافی که دنبال می کند، عرضه نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.