پرسش و پاسخ (مشاوره) (۴) : رسانه به صورت ساده یعنی چی؟

94

مشاوره ی رسانه ای

رسانه به صورت ساده یعنی چه؟

رسانه در لغت به معنای (رساندن) و در اصطلاح به معنای یک ابزار و (کانال ارتباطی) میان فرستنده و گیرنده است که به وسیله ی آن (پیام) از فرستنده به گیرنده ارسال می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.