پرسش و پاسخ (مشاوره) (۲) :استفاده از رسانه ها خوب است یا بد است؟؟

88

مشاوره ی رسانه ای

 

آیا از رسانه ها استفاده کنیم یا خیر؟

رسانه های نوین مانند تیغ دو لبه ای هستند که هم فرصت های زیادی در اختیار ما گذاشته اند و هم به موازات آن عدم سواد رسانه ای و فرهنگ استفاده از آنها نیز مشکلات فراوانی را برای جامعه ی ما به ارمغان آورده است. اما ینکه بگوئیم رسانه بنفسه بد و مضر است حرف غلطی است. از طرفی این که بدون مدیریت و به صورت یله و رها نیز با رسانه برخورد نمائیم نیز غلط تر از روش اول است. در واقع هم داشتنِ نگاه خوش بینانه و هم داشتنِ نگاه بدبینانه به رسانه ها آسیب زا و خطرناک است و تنها نگاه درست نگاهِ عقل مدارانه (با لحاظ فرصت ها و تهدیدها و استفاده ی صحیح از رسانه ها) است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.