فقه و رسانه (۳) رسانه و خانواده (۳) حکم نصب نرم افزارهای مراقبت از فرزندان روی کامپیوتر

75
احکام رسانهبرخی از والدین برای اینکه به فعالیت های اینترنتی فرزندان خود اشراف و آگاهی داشته باشند نرم افزارهایی را بر روی رایانه نصب می کنند تا مواظب آنها باشند و در صورت نیاز به آنها تذکرات لازم را بدهند. آیا این کار جایز است؟ از مصادیق تجسس حرام محسوب میشود؟

اگر مصالح و امور تربیتی فرزندان مشروط به این کار باشد اشکال ندارد ولی نباید به واسطه ی این کار در امور دیگر فرزندان تجسس شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.