رسانه دقیقا چیست؟

93

رسانه در اصطلاح یکی از مفاهیمِ مهم و کلیدی در علوم ارتباطات است که در مقوله ی ارتباط از آن مفصلا صحبت میشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد؛

طبیعتا در تعریف هر واژه ای میتوان از دو جهت به آن پرداخت و آن را موردِ بررسی قرار داد. یکی جهتِ لغویِ و لفظیِ آن و دیگری نیز جهتِ اصطلاحی و مفهوم شناختیِ آن وژه است؛

اصولا (رسانه) یک واژه ی فارسی و معادل کلمه ی Medium در زبان انگلیسی است، که از جهت لغوی همانطور که از ظاهر آن نیز مشخص است به معنای (رساندن) است و همین مسئله نیز نشان میدهد که رسانه باید یک واسطی باشد میان دو چیز که چیزی را از مقصد (الف) به مقصد (ب) برساند. قابل به ذکر است که کلمه ی Media شکلِ جمعِ کلمه ی Medium بوده و در واقع معنای فارسی آن (رسانه ها) میشود؛

اما جهتِ اصطلاحی آن کمی پیچیده تر و دقیق تر از این هاست. رسانه در اصطلاح یکی از مفاهیمِ مهم و کلیدی در علوم ارتباطات است که در مقوله ی ارتباط از آن مفصلا صحبت میشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد؛ در مسئله ی ارتباط همانگونه که از کلمه ی ارتباط بر می آید قرار است میان دو شخص (که در انسان دو فرد یا گروه انسانی هستند) یک ارتباط برقرار شود و در این ارتباط نیز از شخصِ اول یک پیام به شخص دوم ارسال شود.(۱) در اینجا قاعدتا ما باید حداقل چهار رکنِ اساسی داشته باشیم:

  1. پیام
  2. فرستنده ی پیام
  3. کانال ارتباطی (رسانه ی پیام)
  4. گیرنده ی پیام (۲)

مشخصا در بین این ارکانِ چهارگانه رسانه همان کانالِ ارتباطی است که واسطِ میان فرستنده و گیرنده است و (پیام) را از فرستنده به گیرنده ارسال میکند. اما این که فرستنده کیست؟ گیرنده کیست؟ پسام کدام است و مشخصا کانال ارتباطی چه مصادیقی دارد جای بحثِ مفصلی دارد که در این مجال نمی گنجد ومحل بحث نیست؛

نویسنده: محمد سخایی

 


  1. در این که تعریف ارتباطات چیست و دقیقا چه چیزی بین الف و ب منتقل میشود اختلاف نظر وجود دارد که در علوم ارتباطات مفصلا از آن بحث میشود.
  2. این تقسیم بندی بر طبق نظر بعضی از تئوریسین های علوم ارتباطات است؛
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.