تفاوت رسانه با ابزار رسانه

94

رسانه یک مفهومِ ذهنی و انتزاعی است، اما ابزار رسانه یک مصداق فیزیکی (خارج از ذهن) و حسی؛ رسانه یک مفهوم در فرایندِ ارتباط است

ما در یادداشت (رسانه دقیقا چیست؟) به بررسی معنای رسانه پرداختیم. در آنجا گفتیم که رسانه در معنای اصطلاحی خود یعنی کانالِ ارتباطیِ میانِ فرستنده و گیرنده که در واقع پیام را از فرستنده به گیرنده ارسال میکند. اما اینجا جای یک سوال باقی می ماند  آن سوال هم این است که تفاوت میان رسانه و ابزار رسانه چیست؟ ابتدائا باید مشخص کنیم که ابزار به چه معناست؟ ابزار به بیانِ ساده یعنی چیزی که بان آن یک کار انجام میشود. مثلا آچار ابزاری است که با آن کارِ باز کردن یا بستنِ لوله و … انجام میشود. پیچ گوشتی ابزاری است که به وسیله ی آن کارِ بستن و باز کردنِ پیچ انجام میشود. ابزار رسانه نیز وسایلی هستند که به وسیله ی آنها کارِ ارسالِ پیام انجام میشود.

در این به صورت خلاصه باید بگوئیم که در واقع رسانه یک مفهومِ ذهنی و انتزاعی است، اما ابزار رسانه یک مصداق فیزیکی (خارج از ذهن) و حسی؛ رسانه یک مفهوم در فرایندِ ارتباط است که واسطِ میان فرستنده و گیرنده و واصلِ گیرنده به فرستنده است. اما ابزار رسانه در واقع وسیله ای است که با آن پیام از فرستنده به گیرنده ارسال میشود. مثلا روزنامه یک ابزار رسانه است که به واسطه ی آن پیام از فرستنده به گیرنده ارسال میشود. یا تلفن همراه همچنین. پس بنابراین نباید میان مفهومِ رسانه و مصداقِ رسانه خلط شود. برخی از مهم ترین ابزارهای رسانه عبارت اند از زبان (۱)، عکس، روزنامه، تلویزیون، رادیو، اینترنت و…

نویسنده: محمد سخایی


۱) زبان اولین ابزار رسانه ایِ است که انسان به وسیله ی آن پیامِ خود را به دیگری منتقل میکند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.