استفاده از فایل ارائه در تدریس سواد رسانه ای

69

گاها میبینم که بعضی از عزیزان مدرسِ از فایل های ارائه و نرم افزارهای ایجاد فایل ارائه در تدریس های خود استفاده نمیکنند و صرفا به صورتِ کلامی و با استفاده از کاغذ تدریسِ خود را انجام میدهند. به نظر میرسد این کار علی رغم برخی ویژگی های مثبتی که دارد ، اما ویژگی های منفیِ آن بر ویژگی های مثبتش میچربد. آنچیزی که در تدرس سواد رسانه ای پر اهمیت است استفاده از مهم ترین رسانه های ادراکیِ مخاطب، یعنی چشم و گوش او (رسانه ی دیداری و شنیداری او) است. در تدریس چند رسانه ای هم گوشِ مخاطب درگیر است هم چشمِ آن. در واقع چشم او مطالب را میبینید و گوشِ او صحبت های شما را میشنود. همین مسئله نیز باعثِ ارتباط گیریِ قوی ترِ مخاطب با مطلب و بالا رفتنِ درک مطلب و ایجاد توجه در او خواهد شد.

 

در هر صورت شاید دلیل استفاده نکردنِ این عزیزان از نرم افزارهای ایجاد فایل ارائه حوصله نداشتنِ ایشان باشد و شاید هم عدم آشنایی آنها با این نرم افزارهاست که مانعِ استفاده ای ایشان از این نرم افزارها میشود. پیشنهاد میشود در صورت احتمال اول برای بالا بردنِ کیفیت تدریسِ خود و همچنین درصدِ اقناعِ مخاطب حتما برای ایجاد فایل ارائه حوصله به خرج بدهید؛ و در صورتِ احتمال دوم حتما با استفاده از این نرم افزارها به خوبی آشنا شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.