آموزش خبر نویسی (۱): خبردار

109

خبر نویسی بیش از آنکه روش باشد تجربه است . لذت آگاهی دادن به افراد ناآگاه شاید فرد را به حیطه خبرنگاری بکشد اما چیزی که اورا به این پدیده پایبند میکند زجر ناآگاهی افراد از دانسته هایی است که از آنها دریغ شده.خبرنگار باید مسلط و محیط به خبر باشد تا در انتقال بتواند موفق شود خبرنگاری فقط خبر داشتن نیست بلکه سربازی است خبردار در صف رسانه که رسالت بسیار سنگینی به دوش دارد.

اما اولین آزمون فنی برای خبرنگاری که بعد از بعد روانی مهمترین توانایی یک خبرنگار است توان نگارشی اوست که در جمله بندی و نگاشتن متن خود را نشان میدهد .به جرأت میتوان گفت بالارفتن مهارت خبرنگار در این پردازش متن ولو نوشتن خاطرات یا یاداشت های روزمره یکی از مهمترین مؤلفه های این شغل است چرا که حتی وقتی خبرنگار در رسانه های تصویری در حال قرائت پلاتو است در واقع متنی که قبلا نگارش شده را بیان میکند.تمرین کافی و مطالعه سایر متون اخبار است که این توانایی را بالنده میکند و هرچند که استعداد در نوشتن موهبت گرانیست اما بدون تمرین و تجربه کافی قوه ی خبرنویسی شکل نمیگیرد .گاه باید از ساده ترین جمله سازی ها برای تمرین آغاز کرد و به مرور با متنهای دشوارتر دست و پنجه نرم کرد و بهترین تمرین برای ابتدای راه میتواند همین آشتی با قلم و تسلط بر تبدیل اطلاعات درون مغذ به کلمات درون متن و انتقال مفهوم ذهنی بر روی کاغذ دفترمان باشد.

 

نویسنده: علی بابایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.